“Melting Away” 2022-

Melting Away” 300 x 101 cm
Akvarel og tusch på Arches Grain Fin 300 g

Melting Away I / Biodiversity” 152 x 101 cm
Tusch og cyanotypi på Arches Grain Fin 640 g

Melting Away II / Fragility” 152 x 101 cm
Tusch og cyanotypi på Arches Grain Fin 640 g

Melting Away III / Vulnerability” 152 x 101 cm
Mixed Media: Tusch på Arches Grain Fin 640 g. / Cyanotypi på Arches Satin 300 g

Melting Away IV / Sensivity” 101 x 152 cm
Akvarel, tusch og cyanotypi på Arches Grain Fin 640 g

Melting Away V / Declinity” 152 x 101 cm
Akvarel, tusch og Cyanotypi på Arches Grain Fin 640 g