ABOUT

Karin Lykke

Når naturen kalder

Karin Lykke maler med stor kærlighed til naturen. Følsomt og kraftfuldt på samme tid, fortrinsvis i flydende farvepigmenter – og helst i store formater. Himlen, havet, fjeldet, fuglene, friheden, styrken og sårbarheden taler til hendes pensler og redskaber. Der er et budskab, hun gerne vil række videre.

Naturglæden har altid været der. Fra hun drog af sted på hesteryg eller langrendsski i det sydsjællandske,  som barn opdagede nordiske landskaber ved Lofoten – og frem til i dag, hvor hun er bosat i det natur-skønne Odsherred. Man leder dog forgæves, hvis man forventer at finde idyl, lysegrønne bøgetræer og gule rapsmarker i Karin Lykkes værker. Hun søger ikke det overfladisk smukke, men en anderledes skønhed og øjenlyst i strøg og strukturer, i storladne landskaber eller zoomet helt ind på fjer, insekter og æggeskaller samt det forgængelige i døde dyr og i planter i fascinerende forfald.

Karin Lykke udforsker, hvad såvel motivet som farvepigmenterne kan holde til i afvaskningsprocesser, der udføres med vand både indendørs og udendørs. Hun eksperimenterer med opacitet, lys og transparens, maler og tegner med tusch og inkorporerer negativprint i cyanotypi i sin billedverden.

Hendes værker kendetegnes af en stram, næsten monokrom farveskala, inspireret dels af rejserne i Nordnorge og Island og dels af fodfæstet i det grafiske univers. Former og mønstre overføres også til keramiske objekter.

Karin Lykke er uddannet grafisk designer fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Sideløbende med den kunstneriske praksis driver hun kursusaktivitet og undervisning – og udstiller i ind- og udland.

Inge Schjødt, komkunst.dk

Artist Statement

Legen med vand, pensel, pigment og sværte på papir holder aldrig op. Derfor har akvarel, tegning og grafik altid været min foretrukne udtryksform. Det er en levende teknik, og jeg udfordrer konstant materialet i min søgen efter et ekspressivt og grafisk udtryk. Jeg eksperimenterer og afprøver hele tiden nye teknikker og materialekombinationer når jeg arbejder, inspireret af pigmenternes frie leg og
bevægelse i vandet.

Naturen og landskabet er en tilbagevendende kilde til inspiration. Jeg lader mig fange af lys, farver og stemninger – allerhelst i nordisk og arktisk klima, der passer mit temperament bedst. Hvor der er højt til loftet, og langt til horisonten!

Jeg skitserer helst i det fri og bearbejder herefter syns- og sanseindtryk fra naturen i mit atelier.

Mine motiver skildrer bevægelse og stemning i nuet, øjeblikkets indtryk og lysets skiften i landskabet. Jeg søger samtidig at skildre motivets sjæl – uanset om jeg arbejder med botanik, dyr eller landskaber.

Jeg har oftest et figurativt udgangspunkt i mine værker – men arbejder gennem variationer, perception og abstraktioner af det sete og sansede indtryk. Når jeg er i et flow, bliver processen intuitiv – en dialog med billedet, hvor tilfældigheder, pigmenternes karakter og min egen sindsstemning har stor betydning for det færdige resultat.

De helt store papirformater – 1 x 1,5 m og 1 x 3 m – er en yndet udfordring for mig, og kræver et stort fysisk overskud.

Det kan være en langvarig proces – ofte står mine billeder halvfærdige i flere år, før jeg kan beslutte, hvordan de skal “lukkes” og færdiggøres. Løsningen kommer først til mig, når jeg er klar til at modtage den: Når jeg forstår, hvad det egentlig er, jeg har sanset og følt i det aktuelle øjeblik.

Jeg søger kontraster i mine værker. Mellem lys og mørke, blødt og hårdt, koldt og varmt, skarpt og diffust. Som i selve livet bor lyset jo lige netop i mørket: Modgang, sorg og dystre perioder giver en nødvendig kontrast til de lette, lyse og lykkelige øjeblikke.”

Se videoen “Vulnerable Nature” om naturinspiration og værkproduktion

Lyt til “Kunsttimen” D2R juni 2021 – samtale med Mikael Jensen

About Karin Lykke

“Playing with water, brush, pigment  – and more water – never stops. It is a very living technique and I constantly challenge the medium in my search for expression. I experiment and try out new techniques and colour compositions all the time when I paint; inspired by the free movement and play of the pigments in the water.

Nature and the landscape are recurring sources of inspiration. I am captivated by light, colour and moods, preferably in the Scandinavian and arctic climate, which best suits my temperament. Where the ceiling is high and the horizon is far away!

My motifs describe the movement and mood in the now, the impression of the moment and the changing light in the landscape. At the same time I endeavour to describe the soul of the motif, whether I am working with botany, animals or landscapes.

I usually have a figurative starting point in my paintings, but work through variations, perception and abstraction of the seen and sensed impression. When I am in the flow, the process becomes intuitive, a dialogue with the painting, where chance, the character of the pigments and my own mood have a big influence on the finished result.

The very large paper formats – 1m x 1.5m and larger – are a favourite challenge for me, and demand tremendous physical stamina. It can be a long drawn-out process, often my watercolours are left half-finished for several years, before I am able to determine how they can be “closed” and finished. The solution will only come to me when I am ready to receive it: when I understand what it really is I felt and sensed in the precise moment.

I seek contrasts in my watercolours; between light and dark, soft and hard, cold and warm, sharp and diffuse. As in life itself, light exists in the dark: adversity, sorrow and dark periods provide a necessary contrast to the carefree, joyous and light moments.